Jako nowoczesna malarnia proszkowa gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług oraz wyjątkowo atrakcyjną ofertę cenową. Szczególny nacisk kładziemy na odpowiednie przygotowanie powierzchni przed malowaniem obróbką strumieniowo-ścierną wg PN-EN ISO 8504 1-3 oraz chemiczną poprzez fosforanowanie. Do pracy wykorzystujemy najlepszej jakości farby, wyjątkowo odporne na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki zachowaniu powyższych aspektów, malowanie proszkowe nadaje powierzchni nie tylko estetycznego wyglądu, ale też zapewnia wytrzymałość na szkodliwe warunki pogodowe i czynniki zewnętrzne tworząc pełen system zabezpieczenia antykorozyjnego. W połączeniu z terminową realizacją usług jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu gotowy produkt do montażu lub Klienta.

Kontrola jakości wykonanego zabezpieczenia odbywa poprzez:

1. Badanie metodą siatki nacięć wg PN-EN ISO 2409

2. Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance – „Komora

solna” wg PN-EN ISO 9227

3. Badanie grubości powłoki wg PN-EN ISO 2808:2000

Uprawnienia:

Certyfikat lakierniczy