Fosforanowanie jest chemiczną metodą obróbki powierzchniowej stali. Na materiale podstawowym tworzone są trudno rozpuszczalne warstwy fosforanów metali. Warstwy te są porowate, chłonne i nadają się jako powłoka konwersyjna bez dalszej obróbki do późniejszego malowania proszkowego. Powłoka fosforanowa jest skuteczną powłoka antykorozyjną, odporną na działanie wysokich temperatur, bardzo dobrze niweluje refleksy świetlne, jednak jest stosunkowo miękka.

Zalety powłok fosforanowych:

  • czasowa ochrona elementów na czas transportu, magazynowania oraz eksploatacji;

  • warstwa podkładowa pod powłoki malarskie polepszająca własności antykorozyjne i odporność na uszkodzenia mechaniczne;

  • warstwa ułatwiająca obróbkę plastyczną stali na zimno – przeciąganie, wyciskanie, tłoczenie;

  • warstwa przeciwcierna, zmniejszająca współczynnika tarcia i zużycia części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego;

  • warstwa izolująca stosowana do celów elektrotechnicznych.